Building Green press announcement

Nyt unikt og miljøvenligt energirenoveringskoncept sparer boligforeninger for tårnhøje genhusningsomkostninger. Nyheden præsenteres på messen Building Green

Et helt nyt og unikt energirenoveringskoncept fra KOMPROMENT ApS skal i fremtiden hjælpe boligforeninger, kommuner og private med intelligent, miljøvenlig og omkostningsbesparende energirenovering. Nyheden præsenteres på stand nr. 11 på messen Building Green i Forum fra d. 29. – 30. oktober 2014.

Antallet af almene boliger, udlejningsejendomme og ejendomme generelt, der står overfor at skulle energirenoveres i årerne fremover, er omfattende. De bygningsansvarlige - der involveres i de enkelte projekter - sidder derfor med en kæmpe stor opgave foran sig.

En opgave, der rummer store tidsmæssige såvel som økonomiske udfordringer. Et stort antal leverandører skal samarbejde, tidsplaner og materialeleverancer med mere skal afstemmes. Alt i alt en logistikmæssig krævende koordineringsopgave.

Omfanget af krav fra det offentlige er en yderligere udfordring, for ikke at tale om hele problematikken med at få boligforeningernes lejere genhuset i renoveringsperioden. Men sådan behøver det ikke være fremover

Én samlet rådgivning, én leverandør, ét ansvar

KOMPROMENT ApS har taget boligforeningernes, kommunernes og den private boligejers udfordringer op, og tilbyder nu en samlet materialerådgivning, leverance og logistikmæssig hjælp til alle bygningsansvarlige i både den private og almene boligsektor.

KOMPROMENT ApS og to andre virksomheder er gået sammen og har udviklet et helt nyt og unikt koncept, hvor bygningens totale energirenovering kan foregå UDVENDIG, og hvor én leverandør påtager sig hele ansvaret for det totale energirenoveringsprojekt og den hertil hørende rådgivning.

Fremtidens energirenovering foretages på bygningens yderside

De tre virksomheder, der hver især har et selvstændigt sortiment af højkvalitetsprodukter, er gået sammen om at tilbyde én samlet energirenoveringsløsning, som tager vare på miljøet, skaber et sundt og rent indeklima og er med til at reducere det samlede energiforbrug. De bygningsansvarlige får én leverandør og ét kontaktpunkt under hele renoveringsforløbet. Selve renoveringen foregår som nævnt på bygningens yderside.

De tre virksomheder er KOMPROMENT ApS der leverer tag- og facadesystemer, Saint-Gobain ISOVER, der leverer isoleringssystemer og Hoval A/S, som leverer varme- og ventilationssystemer.

building-green.jpg
KOMPROMENT ApS – facadesystemer

Fordelen er, at de bygningsansvarlige i fremtiden kun skal forholde sig til én samarbejdspartner og én leverandør. En leverandør, der både kan levere en samlet rådgivning og en samlet koordinering af materialeleverancer med hensyn til nye facader, isoleringssystemer og varme- og ventilationsanlæg gennem hele projektforløbet.

Alle involverede parter får et langt større overblik, og selve projektet bliver mere gennemsigtigt fra start til slut.

En anden stor fordel er, at der kun er én leverandør, der påtager sig hele ansvaret for, at tingene koordineres og gennemføres så optimalt som muligt både hvad tid, økonomi og materialeleverancer angår.

Genhusning af beboere ikke længere nødvendig

Det helt unikke ved denne renoveringskonstellation er ydermere, at det nu er muligt at trække ALLE tekniske installationer på de udvendige sider af ejendommenes bærende vægge.

Arkitekter, ingeniører og håndværkere skal således kun have minimal adgang til de enkelte lejligheder, mens renoveringen foregår. Det er derfor ikke længere nødvendigt at genhuse beboerne, og herved kan der spares meget store genhusningsudgifter.

Hele boligsektoren kan få glæde af at energirenovere på denne måde, hvad enten der er tale om nybyg, renovering af ældre ejendomme, eller af private/offentlige bygninger mv.

Innovation og udvikling trives i byggeriet

michael-nielsen-mit-name.jpg
”Jeg er overbevist om, at besøgende på udstillingen Building Green kan få syn for sagen når det gælder udvikling og innovation af nye løsninger, der både tager sigte på at reducere energiforbrug og forbedre indeklima og komfort”, udtaler Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri, der samtidig glæder sig over, at en lang række virksomheder i byggeriet går aktivt ind og arbejder med innovation af fremtidens byggeri. ”Det er samtidig særdeles positivt at opleve en udvikling inden for erhvervet, hvor leverandører går sammen om at tilbyde fælles løsninger”, udtaler Michael H. Nielsen afslutningsvis.
kim-kristensen-mit-namen.jpg

Kim Kristensen (salgsdirektør hos KOMPROMENT ApS) glæder sig til, sammen med teamet hos Hoval A/S og Saint-Gobain ISOVER, at præsentere de nye energirenoveringsløsninger på Building Green, og byder alle velkommen til en snak om fremtidens grønne energirenoveringskoncept på stand nr. 11.

komproment.jpg
isover.jpg
hoval.png
 
Close

More information


Cookies

A cookie is a small piece of text sent to your browser by a website that you visit. It helps the website to remember information about your visit, like your preferred language and other settings. That can make your next visit easier and the site more useful to you. Cookies play an important role. Without them, using the web would be a much more frustrating experience.


Terms of use

Privacy policy

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.