UltraGas® (15-100)
Fleksibelt monterings forbindelse der passer til enhver situation og letter installation under varmekilde udskiftning. Kedlen kan placers direct op af væggen.
Separat høj og lav retur temperaturer sikre ideelle betingelser for kondensering og øger dermed energi udnyttelsen fra røggassen. Tilslutningerne kan være placeret både til højre og venstre.
Ultraclean® modulerende forbrændingssystem, der tilpasser nøjagtig ydeevnen efter behovet, reducere skifte frekvensen og sikre dermed en ren, energibesparende og lav emission forbrænding.
Hoval patenterede aluFer® varmevekslere for maximum varmeledning og energi effektivitet.
Kondensat drypbakke til sikker opsamling og afledning af kondensvand.

UltraGas® (15-100)


UltraGas®-forbrændingskedlen med patenteret aluFer®-varmeveksler opfylder ikke blot de strengeste krav til virkningsgrad og økonomi. Den udmærker sig også ved sin fleksibilitet: Det betyder, at kombination med enhver type varmeproducerende enheder kan udføres uden problemer.

UltraGas® (15-90) - innovativ forbrændingsteknik til enfamilieshuse og mindre flerfamilieshuse.

Emissionslav gennem Ultraclean®-forbrænding
Patenteret aluFer®-varmeveksler
Fleksibel brug, velegnet til saneringer
Nem vedligeholdelse
 
Close

More information


Cookies

A cookie is a small piece of text sent to your browser by a website that you visit. It helps the website to remember information about your visit, like your preferred language and other settings. That can make your next visit easier and the site more useful to you. Cookies play an important role. Without them, using the web would be a much more frustrating experience.


Terms of use

Privacy policy

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
Close