Ventilationsanlæg med varmegenvinding og fugtgenvinding

HomeVent® - Behageligt klima monteret hurtigt og enkelt.

 • Automatisk frisk luft med borttransport af skadelige stoffer, dårlig lugt samt fantastisk kontrol af luftfugtigheden.
 • Varme- og fugtgenvinding forhindrer for tør luft og sparer energi om vinteren.
 • Energibesparelsen overstiger langt energiforbruget.
 • Frisk luft tilføres gennem filtreret så der hverken trænger pollen eller støv ind i boligen (ideelt til allergikere).
 • Pladsbesparende montering f.eks. i vægskab eller teknikrum.

Hvorfor har jeg behov et ventilationsanlæg?

For at moderne bygninger kan spare energi (f.eks. lavenergihuse), udformes de mere og mere lufttæt. Der sker næsten ikke længere udskiftning af luften via utætte steder i bygningens ydre. Derved forringes boligkomforten og der sker påvirkning af boligmassen. Løsningen er et anlæg til kontrolleret boligventilation, som sørger for et behageligt og sundt indeklima.

Ventilation til badeværelset

I vådrummene, som køkken, bad og toilet er der brug for bedre luft end i de andre rum, da luften er mættet og genstande, som spejle med mere kan blive dugget af fugtigheden. Den brugte luft, der er mættet med fugt suges ud og ledes hen til ventilationsanlæg med fugtgenvinding. 

Badeværelset er et af de mest udsatte og fugtbelastede rum i huset og da fugt er dårligt for både husets konstruktioner og indeklimaet, er det vigtigt at fjerne fugten i badeværelset ved hjælp af enten udluftning eller ventilation. I gamle lejligheder kan der være badeværelser uden vinduer og her er ventilation til badeværelse, at foretrække. 

Hvis fugten ikke fjernes fra badeværelset, vil den sætte sig på materialerne, og i værste tilfælde udvikle sig til skimmelsvamp. Fugt og skimmelsvamp kan være skadelig og bl.a. give kræftig hovedpine og koncentrationsbesvær samt være irretabel for både øjne, og hals. Skimmelsvamp kan i værste tilfælde også være årsagen til at nogle mennesker udvikler alvorlig astma og reaktioner. 

Sådan fungerer ventilation med varme- og fugtgenvinding

HomeVent Grundprinzip

Luftindblæsning og -udsugning
Blå = friskluft - strømmer ind i rummet
Rød = returluft - suges ud af rummet

Den brugte luft, der er mættet med fugt (Udsugningsluft), suges ud af vådrummene (køkken, bad, toilet) og ledes frem til komfortventilationen HomeVent®. Varmen i returluften overføres her til den friske og om vinteren kolde udeluft. Derved genvindes ca. 85 % af varmen. Brugt luft afkøles og ledes ud i det fri (afkastsluft). Den tilførselsluft, der opvarmes i HomeVent® (friskluft) bringes via et fordelersystem ind i opholds-, arbejds- og soverummene.

Hvilke fordele er der for mig med et ventilationsanlæg fra Hoval?

 • Behageligt og sundt indeklima sommer og vinter.
 • Lavere energiforbrug: Den varmeenergi, der findes i returluften, udnyttes i HomeVent®-systemer til opvarmning af udeluften.
 • Lave energiudgifter med varme- og fugtgenvinding viaHomeVent® rotorveksleren
 • Kondensafløb er ikke nødvendigt.
 • Den vilkårlige monteringsposition, samt de på HomeVent® FR (180) integrerede fordelerbokse og lyddæmpere, giver enkel montering.
 • Enhed med færdige stik - intet behov for elektriker på stedet.
 • Nem service med adgang til udstyret fra begge sider.
 • Behageligt klima med trinløst regulerbar luftmængde og finstøvsfilter.

HomeVent® på Youtube

 
Close

More information


Cookies

A cookie is a small piece of text sent to your browser by a website that you visit. It helps the website to remember information about your visit, like your preferred language and other settings. That can make your next visit easier and the site more useful to you. Cookies play an important role. Without them, using the web would be a much more frustrating experience.


Terms of use

Privacy policy

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.