HomeHeat VV

HomeHeat VV

Vandvarmer, plug&play effektiv og besparende. 
Fremtidens fjernvarmeunits og særdeles velegnet til det danske fjernvarmenet.
HomeHeat er baseret på højtydende vekslere som i samspil med Hoval´s intelligente regulering, sikrer en optimal afkøling til fjernvarmeværket både under tapning, tomgang og opvarmning. Unitten er fuldisoleret og opfylder de nyeste krav til isolering (DS452).

Optimal afkøling til fjernvarmeværket både under tapning, tomgang og opvarmning
Særdeles velegnet til det danske fjernvarmenet
Ingen komplicerede selvvirkende ventiler med bevægelige dele på brugsvandssiden
Fuld justerbar tomgangstemperatur, utrolig fl eksibel og tilpasses nemt den enkelte bruger/installation
 
Close

More information


Cookies

A cookie is a small piece of text sent to your browser by a website that you visit. It helps the website to remember information about your visit, like your preferred language and other settings. That can make your next visit easier and the site more useful to you. Cookies play an important role. Without them, using the web would be a much more frustrating experience.


Terms of use

Privacy policy

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.