Hoval træpillefyrede varmesystemer

BioLyt (8-36) - opvarmning og frisk varmtvand på det træpillefyrede varmesystem

  • Op til 50% lavere varmeudgifter
  • CO2-neutral opvarmning
  • Optimale effektivitetsværdier ved tilpasning af ydelsen (modulation)
  • Let anbringelse og hurtig montering selv i små rum
  • Omkostningseffektiv løsning, både til nybyggeri og renovering

Hvorfor skal jeg vælge et pillefyret varmesystem fra Hoval?

BioLyt (8-36) findes i syv forskellige ydelser. Anlægget kan altså tilpasses varmebehovet optimalt. Den modulerende drift sikrer, at anlægget producerer præcis så meget varme, som der netop er behov for. Kombineret med en varmtvandstank giver det træpillefyrede varmesystem også varmtvand og naturligvis varme i bygningen. Denne løsning er optimalt egnet til en- eller flerfamiliehuse, børnehaver, skoler eller mindre erhvervsbyggeri.

Sådan fungerer det

For et gennemsnitligt enfamiliehus rækker et træpillelager på 6-8 m3. Men der kan også anvendes mindre lagre. Ved en sanering kan f.eks. det oprindelige olielager ombygges, ved nybyggeri sidelokaler, som kan være svære at udnytte eller der kan anvendes en underjordisk pilletank i haven.

Forsyningen med piller er næsten lige så nem som ved et oliefyr:

1. Levering med tankvogn

Brændselsforhandleren leverer pillerne, som pustes ind i pillelageret via slange-/rørsystem.

2. Transport via slange-/rørsystem ind i pillelageret

Træpiller skal opbevares brandsikkert og tørt. Der findes følgende muligheder for opbevaring:

  • Lagerrum: Tørt, lukket rum i kælder, stueetage eller loft, f.eks. tidligere fyrrum
  • Stofsiloer: Kan opstilles fritstående i fyrrum eller i tilstødende lokaler. Desuden muliggør de pilleopbevaring i fugtige rum.
  • Jordtank:Underjordiske pilletanke i beton eller kunststof
biolyt-pelletlager1.jpg

3. Udtagning fra lagerrum

Pillerne udtages automatisk fra lageret med sugesonder, snegle- eller muldvarpesystemer og transporteres så via slangeledninger frem til træpillekedlen.

4. Transport med et ledningssystem til træpillekedlen

Disse slangeledninger findes i forskellige længder, og dermed kan pillelageret også ligge langt fra kedlen. I pillekedlen findes der en pilleforrådsbeholder, hvorfra brænderen løbende forsynes. Den bruges som buffer, så f.eks. nattestøj på grund af transport af piller fra lager til kedel undgås.

 
Close

More information


Cookies

A cookie is a small piece of text sent to your browser by a website that you visit. It helps the website to remember information about your visit, like your preferred language and other settings. That can make your next visit easier and the site more useful to you. Cookies play an important role. Without them, using the web would be a much more frustrating experience.


Terms of use

Privacy policy

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.